UAVHENGIG KONTROLL

Uavhengig kontroll er en kvalitetssikring av alle nye byggeprosjekt som ble innført 1.1.2013. Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kontroll av byggearbeidene, at prosjekteringer en er utført korrekt i henhold til TEK17 og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med kontrollen er å øke kvaliteten og redusere antall feil på nye bygg.

Din boligkontroll utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1. Dette innebærer kontroll av lufttetthet i boliger, leiligheter og hytter samt kontroll av våtrom. For våtrom skal den uavhengige kontrollen foretas i utføringsfasen, og bør helst gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer er forseglet og før overflatematerialer som fliser eller belegg er montert. Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

Når det gjelder våtrom vil vi spesifikt sjekke at fall og høyde på sluk er riktig i henhold til hva som er prosjektert. Vi vil også se over at arbeidet mellom membran, slukmansjett og sluk er korrekt, da feil på dette området fort kan føre til vannskader og høye reparasjonskostnader i ettertid.

For å kunne gi en oversiktlig rapport og for å sikre at kvaliteten på det arbeidet som utføres er så høy som mulig, bruker vi systemet uk.no som er markedets ledende program for gjennomføring av uavhengig kontroll.

For ytterligere informasjon om den uavhengige kontrollen:

GODKJENNINGER OG SERTIFIKATER

Sentral godkjenning din boligkontroll
Byggmester din boligkontroll
Din boligkontroll check

TAKSTMANN

Din boligkontroll check

SKADETAKSTMANN

Din boligkontroll check

BYGGTEKNIKKER

Din boligkontroll check

VÅTROMSERTIFIKAT KLASSE A og B